pakowanie24.pl

Strona poświęcona tematyce prezentów i imprez

Praca

Czy można mieć dwie umowy o pracę?

Czy można mieć dwie umowy o pracę?

W obecnych czasach wiele osób zastanawia się, czy można mieć dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy lub dwóch różnych podmiotów. Warto się tego dowiedzieć oraz zapoznać ze specyfiką pracy podczas zawarcia dwóch umów o pracę.

Dwie umowy o pracę

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa pracownik może zawrzeć dwie umowy o pracę, zarówno z tym samym pracodawcą, jak i z dwoma różnymi pracodawcami. Warto również podkreślić fakt, iż przepisy prawa nie określają ilości możliwych do zawarcia umów o pracę, dlatego uznaje się, iż pracownik może mieć ich wiele, jeśli takie akurat ma indywidualne preferencje oraz potrzebny na dany moment.

Dwóch pracodawców

Pracownik może mieć zawarte dwie umowy o pracę u dwóch różnych pracodawców. W tym przypadku pracownik nie ma obowiązku informowania swoich pracodawców o posiadaniu drugiej lub kolejnej umowy o pracę, zwłaszcza jeśli nie koliduje z wykonywaniem pierwotnych obowiązków. Jednak warto również zwrócić uwagę na obecność w umowie zakazu konkurencji. Jeśli takowy zapis się pojawił to pracownik nie może rozpocząć drugiej pracy na tym samym stanowisku u innego pracodawcy.

Jeden pracodawca

Dwie umowy o pracę z powodzeniem mogą być także zawarte u jednego pracodawcy, jednak pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim zakresy obowiązków w obu umowach muszą się od siebie różnić. Nie powinna być wykonywana praca na tym samym stanowisku w ramach dwóch umów o pracę. W przypadku podpisania dwóch umów o pracę z tym samym pracodawcą warto wziąć pod uwagę konieczność odbywania przerw w pracy, a także konieczność pojawienia się odpowiednio długiej przerwy dobowej.

Składki ZUS

Zawarcie każdej umowy o pracę niesie ze sobą obowiązek zapłaty składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w pełnej wysokości. Nie ma w tym przypadku znaczenia ilość umów, ani też specyfika poszczególnych pracodawców. Składki ZUS od każdej umowy o pracę obliczane są w ten sam sposób, co sprawia, że nie ma możliwości uniknięcia ich opłacania. Pracownik jest zgłoszony do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego w ramach dwóch zawartych umów o pracę.

Podatek dochodowy

Koszty uzyskania przychodów przysługują odrębnie do każdej z zawartych umów o pracę. Jednak kwotę zmniejszającą podatek można uwzględnić w miesiącu tylko raz, dlatego będzie brana pod uwagę jedna z umów o pracę. Jeśli kwota zmniejszająca podatek będzie uwzględniana od dwóch umów to będzie trzeba się przygotować na zwrot podatku do Urzędu Skarbowego podczas wykonywania rozliczenia rocznego. Jest to bardzo istotna kwestia, o której należy pamiętać.

Udostępnij